Apostolsk Kirke Aalborg


13) “Herfra og til Verdens ende” — (Tobias H. Thomsen og Johs. Hansen)

MISSION I 4 DIMENSIONER: I en meget selvcentreret kultur kan Jesu befaling om at gå ud i hele verden med evangeliet godt virke outdated. Gælder befalingen virkeligt i dag? Alle kristne? Og hvordan?

Del 1
Del 2

Uploaded under DNA undervisning 2015-16 (15 aftener) onsdag den 17. februar, 2016.