Apostolsk Kirke Aalborg


Aktivitets-oversigt

Gudstjeneste

Gudstjeneste hver søndag kl. 10.30. Fællesskab – både med Gud og med hinanden. Du skal være meget velkommen.

Bøn

Vi mødes til bøn i kirken hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-10 samt torsdag kl. 19.00–20.00.

Børne- og juniorkirke

Mens de voksne er til gudstjeneste, er der børnekirke for børn i alderen 3–8 år, og juniorkirke for dem,der er 9 år og eller ældre.

Klub X

Hver mandag er der klub for alle børn, der går i 1. til 6. klasse.

Way-up

Åben klub for alle teenagere i alderen 12 -16 år med spændende indslag, konkurrencer og sjove indslag.

Ungdomsgruppen

Kirkens ungdomsgruppe.

Huddle-grupper

Mindre grupper, der mødes jævnligt for at hjælpe hinanden til at udleve troen på Jesus i praksis og være der for hinanden

Klynger

Klynger er lidt større, åbne fællesskabsgrupper, hvor man mødes omkring en fælles interesse eller aktivitet.

SeniorCaféen

Månedligt arrangement for alle der er 50+ år, med fællesskab, sang, foredrag m.m.

Menighedskoret

Menighedskoret er for modne mennesker, der holder af at synge. Vi øver en gang om måneden.

Kurser og rådgivning

Familiekurser, udviklingskurser for par og rådgivning og forbøn for personlig frihed i ånd, sjæl og liv.