Apostolsk Kirke Aalborg


Huddle-grupper

Mindre grupper, der mødes jævnligt for at hjælpe hinanden til at udleve troen på Jesus i praksis og være der for hinanden

Vi tror på, at gudstjenesten om søndagen har en særlig betydning for vores åndelige liv, men det er ikke altid her, vores personlige behov for fællesskab og nogle at vandre sammen med bliver mødt. Derfor har vi i ugens løb de såkaldte Huddle-grupper, som er små fællesskaber, der mødes ude i hjemmene.

Huddle-gruppernes indhold kan være meget forskellige alt efter alder, interesser og funktion. Nogle grupper er specielt rettet mod småbørnsfamilier, andre mod unge. Atter andre er samlet om en opgave. Men fælles for dem alle er, at nærhed, venskab og fællesskab er nøgleord. Vores mål i menigheden er at alle bliver del af en Huddle-gruppe.


Det er forskelligt, hvornår de forskellige grupper mødes. Nogle mødes hver anden uge andre én gang om måneden.
Ønsker du at være med i en Huddle-gruppe eller at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål?
Kontakt koordinator Dorota Macdonald.
macdonald.dorota@gmail.com
Tlf. 27 46 51 93