Apostolsk Kirke Aalborg


Klynger

Klyngen er et lidt større fællesskab af mennesker, der typisk mødes én gang om måneden omkring en interesse eller aktivitet. Klyngen er et meget åbent fællesskab.

Definition
En klynge er et fællesskab, som typisk består af mellem 12 – 60 personer. Klyngen samles om en fælles vision, der som en væsentlig del af sin identitet har et missionalt sigte. Klyngen er bygget op af mindre fællesskaber som her i kirken kaldes netværksgrupper. (Læs mere om netværksgrupper her)

Formål
Det overordnede formål er udleve den respektive klynges vision, herunder lære en bredere gruppe af mennesker at kende, at være et inkluderende fællesskab, at invitere andre med. værdier.

Udtryk
En klynges udtryk kan være vidt forskellige og afhænger af hvilket fælles sigte der er i gruppen. Såvel form som rytme kan varriere, dog tilsigtes det at klyngerne mødes ca. 1 gang månedligt for at bevare vision og relevans. Til trods for klyngernes forskellige udtryk gælder det for alle at det bygger på kirkens 7 værdier og deres karakter skal og må til alle tider være inkluderende, inviterende og udadvendt.