Apostolsk Kirke Aalborg


Omsorgsarbejdet

Et akut beredskab i forbindelse med sygdom, kriser på det personlige plan eller i ægteskabet.

Sygebesøg:
Mirjam Damkjer, tlf. 98 83 78 89, mobil: 42 42 19 64

Rådgivning og sjælesjorg:
Elin Kieler Jensen, tlf. 98 14 96 96, mobil: 22 32 46 00
Maj-Britt Strøm, mobil: 30 42 24 89
Else-Marie H. Hansen, mobil: 29 65 90 41

Hjælp til par i krise:
Henriette Kristensen, tlf. 98 10 14 98, mobil: 31 69 79 80
Anette Vejdiksen, tlf. 98 13 33 13, mobil: 24 23 71 10