Apostolsk Kirke Aalborg


Missionsprojekter

Vi oplever i Apostolsk Kirke Aalborg at vi i Jesus har fundet noget der er så fantastisk, at vi rigtig gerne vil dele det med andre. Vi ser derfor Jesu befaling om at bringe de gode nyheder om tilgivelse og muligheden for at begynde på en frisk til hele verden som både relevant og naturlig.
Vi har kort sagt fundet noget der er så godt, at vi ikke kan holde det for os selv. Vores tro kommer derfor bl.a. til udtryk ved at vi som kirke er involveret i flere missions.
Du kan læse mere om de forskellige projekter ved at trykke på nedenstående links.

Pakistan
Vores pakistanske kontaktperson planter menigheder i hele Pakistan.

Grønland
John og Ulla er præstepar i Nuuk og arbejder hen imod at udruste menigheden i Missionshuset til selv at kunne overtage driften af kirken engang i fremtiden