Apostolsk Kirke Aalborg


Grønland

Grønland har været missionsområde for vores kirke siden 1998. Vi støtter det arbejde som udføres ud fra missionshuset i Nuuk, hvortil Ulla og John Østergaard er udsendt som missionærer.

JohnUllaGronland
De har boet i Missionshuset i Nuuk siden 1987 hvor de bl.a. arbejder med børnearbejde, produktion og udsendelse af kristen radio. Deres hovedopgave er at udruste menigheden til selv at kunne overtage driften af menigheden i fremtiden. Menigheden i Nuuk er i vækst og bidrager år for år selv mere og mere til det samlede budget. Vores støtte går fortrinsvist til løn til John,som udfører et kæmpe stykke arbejde.

Ulla og Johns arbejde er ikke kun begrænset til Nuuk, da der efter mange års godt samarbejde imellem missionshusene i de forskellige byer i Grønland, i år 2000 dannedes en fælles frikirke under det grønlandske navn Inuunerup Nutaap Oqaluffia (INO) (som betyder ”Nyt livs kirke”). Kirken blev i 2005 anerkendt som selvstændigt trossamfund og er repræsenteret i flere byer og enkelte bygder. John Østergaard er leder af INO.

For mere information om arbejdet i Nuuk og resten af Grønland, se Inuunerup Nutaap Oqaluffias hjemmeside www.ino.gl