Apostolsk Kirke Aalborg


Pakistan

Det er aldrig nemt at tilhøre et mindretal, heller ikke det kristne mindretal i Pakistan, hvor der godt nok er religionsfrihed, men hvor 95 % af befolkningen er muslimer.


Vis stort kort
I begyndelsen af det nye årtusind kom en ung pakistansk mand på skoleophold i Danmark og i den forbindelse fik han kontakt til lederskabet i Apostolsk Kirke. Efter endt ophold rejste han tilbage til Pakistan for at arbejde med de principper, som han havde lært. Han har på nuværende tidspunkt startet mere end 70 kirker, for mennesker, som ikke før havde en kirke at komme i. Alle disse kirker er aktivt involveret i at forbedre befolkningens sociale vilkår bl.a. igennem oprettelse af skoler, syskoler og distribution af nødhjælpsarbejde. Det er også på få år lykkedes ham at få opbygget en velfungerende stab af dygtige medarbejdere, der er i stand til aktivt at træde til i forbindelse med katastrofer etc.

Det er dyrt og besværligt at plante menigheder, da menighedsplanterne i mange områder ikke har tilstrækkeligt indkomstgrundlag, så fra Apostolsk Kirke Aalborgs side har vi valgt at støtte et antal menighedsplantere. Dette foregår rent praktisk ved at vi betaler løn til menighedsplanterne og køber en cykel til dem, for at lette deres transport.
Det koster US$ 100 (svarende til ca. 550 kr.) om måneden at holde en menighedsplanter og hans familie økonomisk kørende.
Har du lyst til at sponsorere en menighedsplanter helt eller delvist, kan du kontakte os på e-mail info@ak-aalborg.dk eller ringe til menighedens præst Johs Hansen på 2395 0648.

Udover den økonomiske støtte til arbejdet i Pakistan, så fungerer kirkens præstepar også som supervisorer for vores pakistanske kontaktperson, så de er med til at sikre at arbejdet hele tiden udvikles og at kontaktpersonen lever et moralsk uangribeligt og ansvarligt liv. Vi er i den forbindelse på årlige besøg i Pakistan hvor vi underviser, følger op på projekter, fører samtaler, mødes med menighedsplantere osv.

Arbejdet i Pakistan køres i et godt og frugtbart samarbejde med Dansk Europamission, hvor vi tager os af menighedsplantningsdelen og DEM driver de forskellige humanitære projekter. DEM har bla. startet en række forskellige uddannelsesprojekter i Pakistan. Et af deres spændende projekter er syskoler i forskellige dele af Pakistan, hvor unge piger lærer at sy, hvilket for mange af dem er den eneste vej ud af en nedværdigende, yderst fattig tilværelse. Se www.daneu.dk for mere information om og mulighed for støtte til DEMs projekter i Pakistan.