Apostolsk Kirke Aalborg


Vision

At være som den første menighed
I Bibelen kan man i Apostlenes Gerninger kapitel 2 læse om, hvordan den allerførste kristne menighed bliver dannet og udvikler sig. Vi læser her om en flok mennesker, der i tro til Gud og i glæde over det nye liv, som Jesus har lært dem om, former en menighed, som er dynamisk og levende.

I denne menighed var fællesskab og kærlighed i centrum – de havde øje for hinanden og hinandens behov. De hjalp hinanden, delte med hinanden, bad for hinanden og vandrede sammen i deres nye tro. Deres fællesskab var aldrig lukket og der var dagligt nye, der kom til. Vi ønsker at være en sådan menighed i dag, fordi vi tror det er det kirke handler om.

Kirke er mennesker
De fleste tænker måske på en bygning, på en præst, et bryllup eller en begravelse, når de hører ordet kirke, men ifølge Bibelen er kirke mennesker. Mennesker, der har oplevet, at Jesus lever i dag og kan gøre det samme i dag som han gjorde dengang. Mennesker, som frivilligt giver af deres tid, ressourcer, evner og kræfter for at opfylde Jesu befaling om at bringe de gode nyheder om tilgivelse og muligheden for at begynde på en frisk ud til mennesker i hele verden.

Vi siger ikke, at vi allerede har virkeliggjort dette høje mål, men vi går efter det, for vi tror på, at det er det, Jesus kom for at lære os.